ONS TEAM

Groepen en leerkrachten

In het schooljaar 2018-2019 zijn de leerlingen verdeeld over 12 groepen.

De leerkrachten zijn bereikbaar via het telefoonnummer van school: 043-4581507. U kunt het beste na 15:00 uur bellen.

Indien nodig kunt u met de leerkrachten mondeling, telefonisch of per mail een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd. Dit schooljaar zijn de volgende leerkrachten aan de groepen verbonden:

 

Andere functies en taken

Judith Close is directeur van BS. Maurice Rose in Margraten. Samen met Natascha Reijnders en Martine Piters vormt zij het managementteam (MT).

 

Natascha Reijnders is IB-er (intern begeleider) van de groepen 1 t/m 8. De IB-er bewaakt en coördineert de voortgang van de groep en de (extra) zorg voor leerlingen, samen met de groepsleerkrachten. Zij vormt samen met Judith Close het zorgteam.

 

Martine Piters is MT-lid. Zij voert verschillende managementtaken uit. Wanneer Judith Close afwezig is kunt u zich tot Martine Piters wenden. Wanneer u iets met de directeur wilt bespreken, kunt u telefonisch contact met haar opnemen of een afspraak maken. Uiteraard is zij ook per mail bereikbaar.

 

Voor vragen over aanmelding van 4-jarigen kunt contact opnemen met Judith Close. De aanmeldingen van leerlingen die afkomstig zijn van een andere school (zij-instromers) worden door de IB-er Natascha Reijnders behandeld.

 

 

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

 

 

 

Groep 1/2 A

Groep 1/2 B

Groep 1/2 C

Groep 1/2 D

Groep 3

Groep 3/4

Groep 4

Groep 5

Groep 5/6

Groep 6

Groep 7

Groep 8

 

 

Juf Connie

Juf Anita

Juf Minout

Juf Jos

Juf Elly

Juf Kiki

Juf Joke

Meester Erik

Juf José

Juf Patricia

Meester Roger

Meester Roger

Meester Roger

Meester Roger

Meester Roger

Juf Martine

Juf Connie

Juf Godelieve

Juf Minout

Juf Jos

Juf Elly

Juf Kiki

Juf Joke

Meester Erik

Juf Lilian

Meester Jules

Juf Josefien

Juf Connie

Juf Godelieve

Juf Minout

Juf Jos/Juf Kiki

Juf José

Juf Solange/Juf Kiki

Juf Annelies

Juf Natascha

Juf Lilian

Meester Jules

Juf Josefien

Juf Wendy

Juf Anita

Juf Minout

Juf Kiki

Juf Elly

Juf Solange

Juf Annelies

Meester Erik

Juf Lilian

Meester Jules

Juf Martine

Juf Wendy

Juf Anita

Juf Minout

Juf Kiki

Juf Elly

Juf Solange

Juf Joke

Meester Erik

Juf Lilian

Meester Jules

Juf Martine

V.l.n.r. :

Stanley Straube, Mark Verschuur, Annie Bastings, Erik Theunissen, Elly Poismans, Kiki Bleize.

Godelieve Piters, Wendy Pasmans, Judith Close, José Senden, Joke Bemelmans, Minout Courtens.

Natascha Reijnders, Lilian Laenen, Martine Piters, Josefien Crombag, Patricia van Hall, Solange Loijens.

Jos Wijsen, Connie Lucassen, Roger Voncken, Annelies Driessen, Jules Dubois, Anita Frijns.

 

Contact

RK BS Maurice Rose

Beatrixlaan 2

6269 EX Margraten

Tel. 043-4581507

mauricerose@kom-leren.nl