OUDERVERENIGING

Oudervereniging

Basisschool Maurice Rose heeft ook een oudervereniging. Deze vereniging bestaat uit vrijwilligers, zijnde vaders, moeders of verzorgers van leerlingen van onze school.

 

Doel: De oudervereniging (OV) heeft als belangrijkste doel een bemiddelaar te zijn tussen ouders/verzorgers en school als het gaat om het organiseren van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de carnavalsviering, het schoolreisje en excursies. Bij vraag naar extra hulp kan de school ook altijd een beroep doen op de OV.

 

Leden: Als ouder en/of verzorger van uw kind bent u automatisch lid van de oudervereniging als hij/zij naar onze school komt en de verschuldigde ouderbijdrage is voldaan. Uit deze leden wordt een bestuur samengesteld/ gekozen die de organisatie van genoemde activiteiten op zich neemt. Het bestuur van onze oudervereniging bestaat uit maximaal 15 leden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De extra activiteiten zoals die nu plaatsvinden op school, zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van diverse ouders. Maar de zaken moeten ook goed geregeld worden. Dat is o.a. de taak van het bestuur. Regelmatig is er een behoefte aan nieuwe bestuursleden. Bent u in de gelegenheid en voelt u hier iets voor, dan zouden wij het fijn vinden als u contact opneemt met één van de bestuursleden voor het vervullen van een bestuursfunctie (contactgegevens in minigids).

 

Vergaderingen: Het bestuur van de oudervereniging vergadert regelmatig, zo’n 6x per jaar. Eénmaal per jaar houdt zij een jaarvergadering, de algemene ledenvergadering (alv).

Tijdens deze avond kunnen de leden (zijnde alle ouders en/of verzorgers van de leerlingen van onze school) hun wensen naar voren brengen en worden de activiteiten voor het lopend schooljaar vastgesteld. Tijdens deze alv worden ook de financiën van het afgelopen schooljaar besproken. Regelmatig heeft het bestuur contact met de directie voor het afdoen van organisatorische zaken en het doorspreken van eventuele problemen. Verder neemt een lid van het managementteam van school steeds deel aan de vergaderingen van de oudervereniging.

 

Algemeen: De oudervereniging is opgericht op 1 november 1975 en beschikt over statuten opgemaakt door een notaris. Verder is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 40203041. De oudervereniging bankiert bij de Rabobank Centraal Zuid-Limburg en beschikt over een Rabobank rekening met nummer NL80RABO0131803573 ten name van Oudervereniging Margraten.

 

 

 

Contact

RK BS Maurice Rose

Beatrixlaan 2

6269 EX Margraten

Tel. 043-4581507

mauricerose@kom-leren.nl