Aanmelden op onze school

Aanmelden. Hoe zit dat precies?
U mag uw kind (wettelijk gezien) aanmelden vanaf zijn/haar 3e verjaardag. Voor ons is het prettig om tijdig te weten hoeveel kleuters wij kunnen verwachten. Onze voorkeur gaat er dan ook naar uit dat u uw kind meteen na de 3e verjaardag aanmeldt. 

 

Kennismakingsavond ouders nieuwe kleuters:
Op woensdag 22 maart 2023 van 19.30 tot 21.00 uur vindt onze jaarlijkse algemene kennismakingsavond plaats voor ouders van nieuwe kleuters voor schooljaar 2023-2024. 
Ouders worden deze avond geïnformeerd over en rondgeleid door onze school. 
U kunt zich voor deze avond aanmelden via info punt mauricerose apestaart komleren punt nl o.v.v. uw naam, aantal deelnemers en naam en geboortedatum van uw kind.

 

Wanneer u reeds bekend bent met onze school en uw peuter wil aanmelden, kunt u dit doen door het aanmeldformulier in te vullen, te scannen en als PDF-bestand te versturen naar info.mauricerose@komleren.nl. Ook kunt u het formulier afgeven op onze school. U ontvangt van ons een bevestiging van ontvangst per e-mail. Ongeveer 4 tot 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zal de betreffende leerkracht contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek.

 

Voor aanmelding van zij-instromers (kinderen die reeds een andere basisschool bezoeken), vindt er altijd eerst een gesprek plaats tussen de intern begeleider en de ouder(s)/verzorger(s). Er wordt vervolgens onderzocht, door contact op te nemen met de huidige school, of wij uw kind de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft. Hiervoor mogen wij 6 werkweken uittrekken, en waar nodig deze onderzoeksperiode nog verlengen met 4 werkweken.

Wanneer wij passend onderwijs aan uw kind kunnen bieden, kan overgegaan worden op aanmelden. 


Ouders van zij-instromers kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek met onze intern begeleiders. Zit uw kind in groep 1 t/m 4, dan kunt u contact opnemen met Natascha Reijnders. Zij is bereikbaar via n.reijnders@komleren.nl
Zit uw kind in groep 5 of hoger, dan kunt u contact opnemen met Martine Piters (tot februari 2023) via m.piters@komleren.nl. Vanaf februari neemt Laurie Groos dit over. Zij is bereikbaar via l.groos@komleren.nl 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren