SOP

SchoolOndersteuningsProfiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijs-ondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het volledige schoolondersteuningsprofiel kunt u hier vinden. Voor een samenvatting kunt u hier terecht.

Onderwijsondersteuning

De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:

· Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep

· Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep

· Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen

· Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten

· Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners.

Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.