Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Maurice Rose

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die inspraak heeft ten aanzien van het beleid.
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, elk bestaande uit drie personen.

De samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding: Thomas Delahije, Jos Gubbels, Karien Peperkamp.

Personeelsgeleding: Minout Courtens, Anita Rikumahu, Roger Voncken.