Ziek melden

Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is, dan dient de ouder of verzorger dat vòòr 8.30 uur door te geven. Bij voorkeur via Parro of anders telefonisch via telefoonnummer 043-4581507 met vermelding van naam, groep en de reden van afwezigheid. U geeft dan ook aan hoe lang de afwezigheid waarschijnlijk gaat duren.

Als er geen melding is geweest van een afwezige leerling, is de school verplicht om contact op te nemen met de ouders. Ook afwezigheid vanwege bezoek aan tandarts, huisarts of andere specialisten moet doorgegeven worden aan school. Als dit al eerder bekend is vragen wij u dit ruim van tevoren door te geven aan de leerkracht. Wij vragen u deze afspraken, voor zover mogelijk, buiten schooltijd te plannen.

Absentie en te laat komen registreren wij in ons leerlingadministratiesysteem.