Leerlingenraad

Onze leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert zes keer per jaar met het MT-lid van school. Er worden onderwerpen vanuit het MT aangedragen, maar leerlingen brengen ook zelf punten in waar zij over mee willen denken.

De leerlingenraad bestaat uit zes leerlingen uit de bovenbouw. Elk lid mag 2 jaar in de leerlingenraad blijven. Zo zorgen we voor zowel continuïteit als een frisse wind.

Dit jaar zitten in onze leerlingenraad:

Lot, Luca, Emily, Chayenne, Tijn en Yannick