Klankbordgroep

Klankbordgroep Maurice Rose

Naast de OV en de MR is er op onze school nog een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit ouders, een leerkracht en de directeur. Bijeenkomsten worden op afroep georganiseerd om diverse zaken rondom school te bespreken. Het is verrijkend om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Op deze manier betrekken we ouders als onze partners erbij. 

Contactpersoon vanuit de ouders: Chiara Hageman.